คลิ๊กเพื่อดู สรรพคุณลำใย
ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
เป็นการนำลำไยสดทั้งเปลือกมาผ่านกรรมวิธีการอบไอน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะอาด จนเป็นลำไยอบแห้งคัดเกรดที่มีคุณภาพ โดยรสชาติจะเป็นแบบลำไยแท้ไม่หวานมาก เหมาะสำหรับรับประทานเป็นของทานเล่น หรือสามารถนำไปแปรรูปใช้ทำผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ต่อ เช่น ทำไวน์ลำไย หรือใช้ผสมอาหารเพื่อเพิ่มความหวานแทนน้ำตาล
 
ลำใยสีทอง
เป็นการนำลำไยสดที่ได้คุณภาพนำมาแกะเปลือกก่อนที่จะนำไปผ่านความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะอาด จนได้ลำไยที่มีสีทองเนื้อดี โดยรสาติจะเป็นแบบหวานคล้ายลูกกวาด เหมาะสำหรับนำเป็นของฝากสำหรับแขกคนสำคัญ เพราะมีสีสันที่สวยงามและรสชาติที่เป็นที่ถูกปากแก่คนทั่วไป
 
ลำใยเนื้อ
เป็นการนำลำไยอบแห้งทั้งเปลือกมาผ่านกรรมวิธีเพื่อแกะเปลือกและเมล็ดออก เพื่อสะดวกแก่การรับประทาน และนิยมนำไปทำน้ำลำไย
 
 
   Our Services.

    

    

    

    
 
Copyright ? 2008 RK Food corporation. All rights reserved.  บริษัท อาร์.เค. ฟู้ด จำกัด | www.rkfood.net