ประวัติความเป็นมาของบริษัท

         บ.อาร์.เค ฟู๊ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่เนื้อที่ 33 ไร่ ณ เลขที่ 260 หมู่ 8 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตลำไยอบแห้งและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ คุณราม และคุณกาญจนา พงศ์พฤกษทล ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตลำไยอบแห้งมานับ 10 ปี บริษัท อาร์.เค ฟู๊ด จำกัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีทางด้านเตาอบไอน้ำมาเข้ามาใช้ในกิจการลำไยอบแห้ง โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้เริ่มต้นสร้างตู้อบไอน้ำเพียง 18 ห้อง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 18 ห้อง ปี พ.ศ. 2550 ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 24 ห้อง ทำให้ในปัจจุบันได้มีตู้อบทั้งหมดจำนวน 60 ห้อง สามารถรองรับลำไยสดได้ถึง 250,000 กิโลกรัมต่อวัน

         ปัจจุบัน บริษัท อาร์.เค ฟู๊ด จำกัด ได้ทำการขยายสาขาออกไปอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ ณ เลขที่ 43 หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2551 และจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยในสาขานี้ทางบริษัทฯ ได้สร้างตู้อบไอน้ำเพิ่มอีกจำนวน 50 ห้อง รวมกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งสามารถรองรับลำไยสดได้ 5000,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต และที่สำคัญ ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000 และระบบ GMP ซึ่งแสดงได้ถึงศักยภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึง “คุณภาพและความสะอาดของสินค้า” เป็นหลัก ซึ่งจะนำมาถึง “ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นสำคัญ .

สาขาป่าซาง

   

   

 

สาขาลี้

   

   Copyright ? 2008 RK Food corporation. All rights reserved.  บริษัท อาร์.เค. ฟู้ด จำกัด | www.rkfood.net